Cyllid Ysgol / School funding

Please click on the link below to read the letter sent out on behalf of all primary school headteachers about the cuts to school funding. Cliciwch ar y ddolen isod i ddarllen y llythyr a anfonwyd ar ran pob pennaeth ysgol gynradd am y toriadau i gyllid ysgolion.

Cost Clwb Brecwast / Breakfast Club Charges

Please find below a letter from WCBC informing parents of an increase in the cost for children attending the payable part of the breakfast club (7.50am – 8:10am) from £2 to £3 per day and from 50p to £1 per day for those that qualify for free school meals / uniform grant from April 1st. … Read more

Bingo Santes Dwynwen / Santes Dwynwen Bingo

Ysgol Cynddelw Barod i Bingo! 25/01/25 Nos Iau/Thurs. Wine, lager, Shloer, chocolates, mints, sweets all up for grabs in the 5 game bingo night run by Criw Cymraeg. Doors open 5:30pm, eyes down 6pm. Last year Criw Cymraeg won £500 1st prize to buy bingo equipment for a bilingual bingo night to help develop the … Read more

Meithrin Mis Medi / Nursery Class September 2024

Nodyn i atgoffa: Os mae eich plentyn yn dathlu ei benblwydd yn dair cyn Awst 31ain, 2024, mae hi rŵan yn amser gwneud cais am le yn y dosbarth Meithrin ar gyfer mis Medi. Reminder: If your child celebrates their 3rd birthday before August 31st, 2024, it is now time apply for a place in … Read more

Dewch i ddathlu ! Come along to celebrate! 19/1/24

Dewch i ymuno â ni i ddathlu addysg Gymraeg yn Wrecsam! Bydd adloniant, gweithgareddau i deuluoedd, stondinau gwybodaeth a lawnsiad ffilm a gwefan yn ogystal â chyfle i chi ddysgu mwy am yr arlwy sydd ar gael.  Join us for a special event to celebrate Welsh medium education in Wrexham! There will be entertainment, family … Read more