Cais am le yn yr Ysgol Uwchradd / Applying for a place in Secondary School

Rhieni blwyddyn 6 / Year 6 parents

Gweler y linc isod ar gyfer gwneud cais am le i’ch plentyn yn yr Uwchradd 2024. Y dyddiad cau yw’r 6ed o Dachwedd, 2023

Please see link to make an application for a place in Secondary school in 2024. The closing date for applications is the 6th of November, 2023

https://www.wrexham.gov.uk/service/school-admissions/secondary-admissions