Manylion Cyswllt / Contact Details

Annwyl rieni / Dear parents,

Rydym yn parhau i ddiweddaru ein gwybodaeth gyswllt. Oes oes gennych unrhyw gyswllt newydd (cyfeiriad newydd new rhif ffôn symudol newydd ayb) neu unrhyw wybodaeth newydd feddygol ar gyfer eich plentyn, gofynnwn yn garedig ichi adael i ni wybod cyn gynted â phosib.

We are continuing to update our files. If you have any new contact numbers (new address or new mobile number etc)  or any new medical information for your child, we kindly ask that you inform us as soon as possible. Thank you.