Eco Council Litter Pick

Aeth y Cyngor Eco i godi sbwriel o amgylch y pentref gyda thîm tacluso Ceiriog. The eco-council took part in a litter pick around the village with the Ceiriog Tidy Team.

Eisteddfod Cynddelw 2-3-20

Cawsom hwyl heddiw yn perfformio ein caneuon ar gyfer ein Heisteddfod ysgol. Bu’r disgyblion i gyd yn cymryd rhan a daeth disgyblion o Ysgol Llanarmon D.C. i farnu’r perfformiadau. Cyhoeddwyd enillwyr y gystadleuaeth gelf hefyd. We enjoyed performing our songs tday at our school Eisteddfod. All the pupils took part and pupils from Ysgol Llanarmon … Read more