Ceisiadau ar gyfer Mynediad i Ysgolion Uwchradd ym mis Medi 2024 / Applications for Secondary September 2024 Entry

Ceisiadau ar gyfer Mynediad i Ysgolion Uwchradd ym mis Medi 2024

Dylech fod yn ymwybodol mai’r dyddiad cau ar gyfer ceisiadau i Ysgolion Uwchradd yw heddiw, 6 o Dachwedd 2023. Os nad ydych wedi ymgeisio am le ar gyfer eich plentyn, a wnewch chi wneud hynny drwy ddefnyddio’r gwasanaeth ar-lein ar wefan Cyngor Wrecsam os gwelwch yn dda. Fel arall mae ffurflenni cais papur ar gael trwy gysylltu â’r gwasanaeth Derbyniadau Ysgol ar 01978 298991 neu [email protected]

Diolch

Applications for Secondary September 2024 Entry

Please be aware the closing date for Secondary school applications is today, the 6th November 2023. If you have not applied for your child, please do so using the on-line service found on the Wrexham Council website. Alternatively paper applications are available by contacting School Admissions on 01978 298991 or email [email protected]

Thank you