Ymweliad Arbennig gan y Maer / A very special visit from the Mayor

Ar Ddydd Llun 6ed o Dachwedd cawsom ymwelydd arbennig yn y Dyffryn. Fe wnaeth Maer Wrecsam, Mr Andy Williams dod draw i longyfarch y plant a staff i gyd ar arolwg da iawn gan ESTYN. Roedd y plant gwir wedi mwynhau cwrdd â’r Maer a chawsant gyfle i holi nifer o gwestiynau!

On Monday the 6th November we had a very special visitor in the Valley. The Mayor of Wrexham, Mr Andy Williams came to visit both schools to congratulate the pupils and staff on a very good ESTYN inspection report. The pupils thoroughly enjoyed meeting the Mayor and they made sure they asked him lots of questions!