Eisteddfod Cylch 11/3/23 Wedi Gohirio / Postponed

Oherwydd y tywydd garw a’r cwymp a ragwelir yn y tymheredd heno rydym wedi penderfynu gohirio Eisteddfod Glyn Ceiriog yfory oherwydd rhesymau iechyd a diogelwch. Rydym ar hyn o bryd yn y broses o geisio aildrefnu a byddwn yn rhoi gwybod i chi cyn gynted â phosibl beth fydd y trefniadau newydd. Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra y gall hyn ei achosi.

Due to the adverse weather conditions and predicted drop in temperatures this evening we have decided to postpone tomorrows Eisteddfod in Glyn Ceiriog due to health and safety reasons. We are currently in the process of trying to re arrange and will let you know as soon as possible what the new arrangements will be. Apologies for any inconvenience this may cause.