Ysgolion Ar Gau / Schools Closed 10-3-23

Ysgol Cynddelw & Ysgol Llanarmon

Mi fydd yr ysgolion ar gau unwaith yfory oherwydd y tywydd garw.

Both schools will be closed tomorrow due to the adverse weather.

Mae rhagolygon y tywydd ar hyn o bryd dal yn rhagfynegi eira eto heno a bore fory ( D.Gwener 10/3/23). Rydym wedi penderfynu cau yr ysgolion eto yfory. Mae lles a diogelwch pawb yn hollbwysig. Diolch am eich cydweithrediad a’ch dealltwriaeth gyson. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gall hyn ei achosi, diogelwch disgyblion ac ein staff yw ein blaenoriaeth. Mi fydd gwaith i ddisgyblion ar Hwb & Seesaw.

Diolch yn fawr.

As the weather forecast continues to predict snow again tonight and tomorrow morning (Friday 10/3/23) we have decided to close both schools again tomorrow. The wellbeing and safety of everyone is very important. Thank you for your continued support and understanding. There will be work on Seesaw & Google Classroom for pupils. 

We apologise for any inconvenience this may cause, pupil and staff safety is our priority.

Mrs Carys Davies ( Chair of Governors) & Mrs Lora Sockett