Trip Ysgol – School Trip

  Llythyr trip  –  Dosbarth Miss Evans, Miss Parkinson & Miss Jones (Llanarmon)    School trip letter – Miss Evans, Miss Parkinson & Miss Jones’ class (Llanarmon). Gullivers-World.Trip_.8.7.22.pdf

Trip Ysgol – School Trip

Llythyr trip  – Dosbarth Mrs Evans, Miss Lewis, Mr Williams & Miss Edward’s.    School trip letter – Mrs Evans, Miss Lewis, Mr Williams & Miss Edwards’ class. Park.Hall_.Trip_.1.7.22.pdf

Bag2School

On Thursday 30th June Bag2school (https://bag2school.com/) will be visiting Ysgol Cynddelw. They are a fundraising scheme to raise funds using a resource EVERYONE has got in their wardrobe – unwanted clothes The school will receive a donation for every kg of unwanted items donated. Please look at the list of items that Bag2school collect (and … Read more

Swydd Cymhorthydd Addysgu Lefel 1 / Level 1 Teaching Assistant post

Gwelir manylion am swydd yn Ysgol Cynddelw – Cymhorthydd Addysg Lefel 1 Please see details regarding a post for a level 1 teaching assistant at Ysgol Cynddelw. The ability to communicate in Welsh fluently is essential for this role at the school.  Level-1-Teaching-Assistant-Welsh.pdf

Categories Uncategorised

Cyrsiau ar-lein i rieni / Online parental courses

Cyrsiau ar-lein i rieni ‘Helpu plentyn gyda darllen a mathemateg’. Online parental courses ‘Help a child with reading and maths’. Help_With_Maths_Reading_Cymraeg-1.docx Help_With_Maths_Reading_English-1.docx

Categories Uncategorised