Cinio Nadolig / Christmas Dinner 14/12/23

Nodyn i atgoffa, dydd Iau yma mi fydd Cinio Nadolig yn yr ysgol. Gwelir y dewisiadau fydd ar gael isod gan dîm arlwyo Wrecsam. Reminder that it is Christmas dinner on Thursday this week. Please see below the options from catering that will be available for pupils.

Eisteddfod Wrecsam 2025 / Wrexham Eisteddfod 2025

Neges gan Martha Rhys, Cydlynydd yr Ŵyl Eisteddfod Genedlaethol Cymru A message from Martha Rhys, Festival Coordinator, National Eisteddfod of Wales. Rydym ni wedi bod wrthi yn paratoi ar gyfer hyrwyddo’r cyfleodd i fod yn rhan o seremoniau’r Orsedd yn Cyhoeddi Wrecsam (fydd yn 2024) ac Eisteddfod Wrecsam 2025.Rydym wedi creu ffurfleni arlein i bobol … Read more

Gwybodaeth am frechu rhag y ffliw i blant a phobl ifanc / Information about flu vaccination for children and young people

Bydd tim imiwneiddio yn ymweld a’r ysgol ar ….04.12.23………….i gynnig brechlyn ffliw drwy chwistell trwyn i blant. Mae’r GIG yn argymell bod eich plentyn yn cael brechiad ffliw bob blwyddyn. Dilynwch y ddolen isod i gwblhau’r ffurflen ganiatâd erbyn. …………………….12pm 01.12.23 Annwyl riant neu warcheidwad, Mae’n bwysig iawn amddiffyn eich plentyn rhag y ffliw er mwyn … Read more

Noson Cwis / Quiz Night 10/11/23

Cwis CRhA Ysgol Llanarmon nos yfory, Mi fydd Byrgers a Hotdogs ar werth, hefyd bydd siop lluniaeth a thê a choffi. Ysgol Llanarmon PTA Quiz tomorrow night, Burgers and hotdogs for sale aswell as tea and coffee and a tuck shop.

Wythnos Gwrth Fwlio / Anti Bullying Week

Fel rhan o wythnos wrth-fwlio rydym yn gofyn i blant dod i’r ysgol yn gwisgo sanau od ar ddydd Llun 13eg o Dachwedd. As part of Anti bullying week, we are asking pupils to come to school on Monday 13th November wearing odd socks.