Eisteddfod Cylch 11/3/23 Wedi Gohirio / Postponed

Oherwydd y tywydd garw a’r cwymp a ragwelir yn y tymheredd heno rydym wedi penderfynu gohirio Eisteddfod Glyn Ceiriog yfory oherwydd rhesymau iechyd a diogelwch. Rydym ar hyn o bryd yn y broses o geisio aildrefnu a byddwn yn rhoi gwybod i chi cyn gynted â phosibl beth fydd y trefniadau newydd. Ymddiheuriadau am unrhyw … Read more

Ysgolion Ar Gau / Schools Closed 10-3-23

Ysgol Cynddelw & Ysgol Llanarmon Mi fydd yr ysgolion ar gau unwaith yfory oherwydd y tywydd garw. Both schools will be closed tomorrow due to the adverse weather. Mae rhagolygon y tywydd ar hyn o bryd dal yn rhagfynegi eira eto heno a bore fory ( D.Gwener 10/3/23). Rydym wedi penderfynu cau yr ysgolion eto … Read more

Tywydd Garw / Adverse Weather

Mae rhagolygon y tywydd ar hyn o bryd yn rhagfynegi eira eto heno a bore fory ( D.Gwener 10/3/23). Os bydd rhaid i ni gau yr ysgolion eto yfory oherwydd fod y safleoedd yn rhy beryglus neu os nad yw’r staff yn gallu cyrraedd yn diogel, byddwn yn gadael i chi wybod cyn gynted a … Read more

Ysgol Ar Gau / School Closure 9/3/23

Ysgol Cynddelw & Ysgol Llanarmon Mi fydd yr ysgolion ar gau heddiw oherwydd y tywydd garw. Both Schools will be closed today due to the bad weather. There will be work on Seesaw & Google Classroom for pupils. Apologies for any inconvenience this may cause, pupil and staff safety is our priority. Diolch yn fawr.