Nursery Start/Meithrin

 School Arrangements for Nursery Tefniadau  Ysgol ar gyfer Meithrin Nursery-start-2020.pdf

Categories Uncategorised

September opening/Agor mis Medi

Opening arrangements Cynddelw-September-Medi-1-20.pdf Llanarmon-D-C-Medi-September-20.pdf

Categories Uncategorised

Sleep/Cysgu

Cymorth  ar sut i helpu mynd i gygsu Support on how to get to sleep 14.7.20-Sleep.pdf

Categories Uncategorised

Year 6 parents/Rhieni blwyddyn 6

Social distancing picnic to say goodbye to year 6 Picnic pellter cymdeithasol i ffarwelio gyda blwyddyn 6 picnic-2020.pdf

Categories Uncategorised

Information for parents

Information for parents Gwybodaeth i rieni 6.7.20-Parents.pdf

Categories Uncategorised