Cylchlythyr 1.12.21 / Newsletter 1.12.21

Cylchlythyr 1.12.21 Newsletter 1.12.21                 Cynddelw.December.newsletter.1.12.21.pdf Llanarmon.December.newsletter.1.12.21.pdf

Categories Uncategorised

Cwricwlwm Newydd i Gymru / New Curriculum for Wales

Dyma bamffled gyda gwybodaeth gyffredinol am y cwricwlwm newydd i rieni a gofalwyr. Mi fydd copïau papur ar gael hefyd yn y dderbynfa/swyddfa ymhob ysgol. Here is a pamphlet with information for Parents and Carers regarding the new curriculum. There are paper copies at reception/office at each school if you would like one.  NC.CN_.pdf

Categories Uncategorised

Trefniadau Newydd AAA / New Arrangements ALN

Trefniadau Newydd ar Gyfer Cefnogi Plant a Phobl Ifanc Gydag Anghenion Addysgol Arbennig New Arrangements for Supporting Children and Young People with Special Educational Needs and Disabilities Delay-Letter-to-Parents-C-2.pdf Delay-Letter-to-Parents-C-1.pdf

Categories Uncategorised

TREFNIADAU NEWYDD / NEW ARRANGEMENTS

 TREFNIADAU NEWYDD AR GYFER CEFNOGI PLANT A PHOBL IFANC GYDAG ANGHENION ADDYSGOL ARBENNIG NEW ARRANGEMENTS FOR SUPPORTING CHILDREN AND YOUNG PEOPLE WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS AND DISABILITIES Llythyr-ir-rhieni-2021.pdf Letter-to-Parents-ALN-2021-1.pdf

Categories Uncategorised