Cais Dosbarth Derbyn / Reception Class Admissions

Cofiwch: Dyddiad cau ar gyfer gwneud cais am le yn y dosbarth derbyn – Dydd Gwener 18/11/22.  Please remember the deadline for reception class admissions is Friday 18/11/22. https://www.wrexham.gov.uk/service/school-admissions/reception-admissions 

Ysgol Cynddelw – Plant Mewn Angen 2022/Children in Need 2022

Mae’r Cyngor Ysgol wedi penderfynu gwisgo smotiau neu unrhywbeth melyn i godi arian eleni. Cliciwch ar y linc am fwy o wybodaeth. The School Council have decided to wear anything spotty or yellow for this year’s fundraiser. Click on the link for more information.