Pollution/Llygredd

Mae’r Cyngor Eco yn gofyn yn garedig i rieni beidio â gadael eu ceir yn rhedeg wrth gasglu eu plentyn ar ddiwedd y diwrnod ysgol. Mae mygdarthau o’r ceir yn llygru’r awyrgylch ac yn gwneud amseroedd codi’n annymunol.

The Eco-council are kindly asking that parents don’t leave their cars running when picking up their child at the end of the school day. Fumes from the cars are polluting the atmosphere and making pick-up times unpleasant.