Safer Internet day / Diwrnod defnyddio’r rhyngrwyd yn fwy ddiogel

Tuesday 8th February is Safer Internet day. All pupils in the federation will be taking part in activites under this year’s theme of ‘All fun and games? Exploring respect and relationships online’. Please click on the link below to see what you can do to explore this topic with your child.

Mae dydd Mawrth 8fed Chwefror yn ddiwrnod defnyddio’r rhyngrwyd yn fwy diogel. Bydd holl ddisgyblion y ffederasiwn yn cymryd rhan mewn gweithgareddau o dan y thema eleni o ‘Hwyl a sbri i bawb? Archwilio parch a pherthynas ar-lein’. Cliciwch ar y ddolen isod i weld beth allwch chi ei wneud i drafod y pwnc yma gyda’ch plentyn.

Safer Internet day