Tywydd Garw / Adverse Weather

Mae rhagolygon y tywydd ar hyn o bryd yn rhagfynegi eira eto heno a bore fory ( D.Gwener 10/3/23). Os bydd rhaid i ni gau yr ysgolion eto yfory oherwydd fod y safleoedd yn rhy beryglus neu os nad yw’r staff yn gallu cyrraedd yn diogel, byddwn yn gadael i chi wybod cyn gynted a phosib.

The weather forecast continues to predict snow again tonight and tomorrow morning (Friday 10/3/23). If we are unable to open the schools in the morning due to the site being too dangerous or staff are unable to get to the sites safely, we will let you know as soon as possible.