Urdd – Canlyniadau Celf, Dylunio a Thechnoleg / Urdd Arts, Design & Technology Results

Llongyfarchiadau i Menna (Ysgol Cynddelw) & Buddug (Ysgol Llanarmon)! Cafodd Buddug 3ydd gyda gwaith creadigol 2D. Cafodd Menna 1af gyda ffotograffiaeth llun lliw a 3ydd gyda Llun 2D. Mi fydd ffotograff Menna yn mynd i’r rownd feirniadu cenedlaethol ar ddydd Iau 5ed o Fai. Congratulations Menna (Ysgol Cynddelw) & Buddug (Ysgol Llanarmon)! Buddug came 3rd … Read more

Llongyfarchiadau / Congratulations

🎉Llongyfarchiadau enfawr i Owain Rhys Jones, Ysgol Cynddelw am ennill cystadleuaeth ‘Sgwennu Stori Aled Hughes’, BBC Radio Cymru 9-11 oed. Da iawn ti am siarad mor dda ar y radio bore ma! Dyma Owain yn sgwrsio gydag Aled & Mari Lovgreen ac yn darllen rhan o’r stori fuddugol – Y Gyfrinach. 🥳Huge congratulations to Owain Rhys … Read more

Brechu plant 5-11 oed / Vaccination for children aged 5-11

Dyma lythyr o Swyddfa Prif Swyddog Meddygol Cymru ynglŷn â brechlyn Covid-19 ar gyfer plant 5-11 oed. Please find attached a letter from the Office of the Chief Medical Officer regarding Covid-19 vaccination for children aged 5-11. 2022-03-W-Letter-to-parents-re-5-11-vaccination.pdf 2022-03-E-Letter-to-parents-re-5-11-vaccination.pdf

Pollution/Llygredd

Mae’r Cyngor Eco yn gofyn yn garedig i rieni beidio â gadael eu ceir yn rhedeg wrth gasglu eu plentyn ar ddiwedd y diwrnod ysgol. Mae mygdarthau o’r ceir yn llygru’r awyrgylch ac yn gwneud amseroedd codi’n annymunol. The Eco-council are kindly asking that parents don’t leave their cars running when picking up their child … Read more