Eisteddfod Wrecsam 2025 / Wrexham Eisteddfod 2025

Neges gan Martha Rhys, Cydlynydd yr Ŵyl Eisteddfod Genedlaethol Cymru A message from Martha Rhys, Festival Coordinator, National Eisteddfod of Wales. Rydym ni wedi bod wrthi yn paratoi ar gyfer hyrwyddo’r cyfleodd i fod yn rhan o seremoniau’r Orsedd yn Cyhoeddi Wrecsam (fydd yn 2024) ac Eisteddfod Wrecsam 2025.Rydym wedi creu ffurfleni arlein i bobol … Read more

Gwybodaeth am frechu rhag y ffliw i blant a phobl ifanc / Information about flu vaccination for children and young people

Bydd tim imiwneiddio yn ymweld a’r ysgol ar ….04.12.23………….i gynnig brechlyn ffliw drwy chwistell trwyn i blant. Mae’r GIG yn argymell bod eich plentyn yn cael brechiad ffliw bob blwyddyn. Dilynwch y ddolen isod i gwblhau’r ffurflen ganiatâd erbyn. …………………….12pm 01.12.23 Annwyl riant neu warcheidwad, Mae’n bwysig iawn amddiffyn eich plentyn rhag y ffliw er mwyn … Read more

Noson Cwis / Quiz Night 10/11/23

Cwis CRhA Ysgol Llanarmon nos yfory, Mi fydd Byrgers a Hotdogs ar werth, hefyd bydd siop lluniaeth a thê a choffi. Ysgol Llanarmon PTA Quiz tomorrow night, Burgers and hotdogs for sale aswell as tea and coffee and a tuck shop.

Wythnos Gwrth Fwlio / Anti Bullying Week

Fel rhan o wythnos wrth-fwlio rydym yn gofyn i blant dod i’r ysgol yn gwisgo sanau od ar ddydd Llun 13eg o Dachwedd. As part of Anti bullying week, we are asking pupils to come to school on Monday 13th November wearing odd socks.