Pwyllgor Blynyddol Cylch Meithrin Glyn Ceiriog 10.4.24 / Glyn Ceiriog Cylch AGM 10.4.24

Neges gan pwyllgor Cylch / Message from the Cylch committee.

We have our annual AGM coming up on the 10th of April, 8pm via Teams.

Click here to join the meeting

Meeting ID: 399 927 261 984
Passcode: YH9pTc

As you all know the Cylch is a registered charity and therefore needs a committee of volunteers to run it. 

The roles which need filling are: 

Treasurer – keeping track of Cylch’s finances

Chair – running the meetings/applying for grants 

Secretary – keeps minutes of the meetings/drafting letters etc 

Trustees– help with fundraising

*Without a committee Cylch cannot stay open.*

If you’re interested please get in touch with Claire in cylch. We have our AGM on 10th April and that is when we hope to hand over to a new committee. 

Diolch!

Hoffwn estyn gwahoddiad i chi i Gyfarfod Cyffredinol Blynyddol y Cylch Meithrin sy’n cael ei gynnal

8 yh 10fed Ebrill ar Teams

Gobeithiaf yn fawr y byddwch yn gallu ymuno â ni yn y cyfarfod pwysig hwn.

Byddwn yn apwyntio ymddiriedolwyr newydd yn y cyrfarfod. Heb yr ymddiriedolwyr, dydy’r Cylch ddim yn gallu gweithredu. Mae ein ymddiriedolwyr presennol wedi gweithredu am bedair mlynedd ac rwan eisiau symud i fod yn lywodraethwyr ac aelodau yr PTA. Os oes gennych blant sydd yn mynychu’r Cylch plis, allwch ddod i sicrhau bod y Cylch yn parhau.