Brechu plant 5-11 oed / Vaccination for children aged 5-11

Dyma lythyr o Swyddfa Prif Swyddog Meddygol Cymru ynglŷn â brechlyn Covid-19 ar gyfer plant 5-11 oed. Please find attached a letter from the Office of the Chief Medical Officer regarding Covid-19 vaccination for children aged 5-11. 2022-03-W-Letter-to-parents-re-5-11-vaccination.pdf 2022-03-E-Letter-to-parents-re-5-11-vaccination.pdf

Newyddion / News

Newsletter    – 18.2.22 Cylchlythyr   – 18.2.22 Cynddelw.Newsletter.17.2.22.pdf Llanarmon.Newsletter.17.2.22.pdf Criw-Cymraeg-letter.pdf

Categories Uncategorised

Pollution/Llygredd

Mae’r Cyngor Eco yn gofyn yn garedig i rieni beidio â gadael eu ceir yn rhedeg wrth gasglu eu plentyn ar ddiwedd y diwrnod ysgol. Mae mygdarthau o’r ceir yn llygru’r awyrgylch ac yn gwneud amseroedd codi’n annymunol. The Eco-council are kindly asking that parents don’t leave their cars running when picking up their child … Read more