Digwyddiadau ar y gweill / Upcoming events

Cylchlythyr    18.1.22 Newsletter   18.1.22 Cynddelw.Newsletter.18.1.22.pdf Llanarmon.Newsletter.18.1.22.pdf Updated_21_Dec_25th_Cyfarwyddiadau_ymgais_GUINNESS_WORLD_RECORDS.pdf Updated_21_Dec_25th_World_record_instructions_-_English_1.pdf

Categories Uncategorised

Nursery September 2022 / Meithrin 2022

Applying for a Nursery Place for September 2022 / Cais am le i’r dosbarth Meithrin, Medi 2022 Please see the link below to make an application. The closing date for applications is the 18th of February Gweler y linc isod er mwyn gwneud cais. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 18fed o Chwefror, 2022. … Read more

Adnodd i rieni / Resource for parents

Cymraeg Cyflym – Quick Welsh Tutorials https://www.youtube.com/channel/UCOoy_IrI4hSlApkLLzkTDdg Cymraeg Cyflym – Quick Welsh Tutorials – YouTube Share your videos with friends, family, and the world www.youtube.com

Categories Uncategorised

Cwrs Newydd / New Course

Help_With_Maths_Poster_English.docx Help_With_Maths_Poster_Cymraeg.docx

Categories Uncategorised

Cylchlythyr Ionawr / January Newsletter

Cylchlythyr Mis Ionawr – 7/1/22 January Newsletter – 7/1/22 Llanarmon-Jan.newsletter.2022.pdf Cynddelw-Jan.newsletter.2022.pdf

Categories Uncategorised

Blwyddyn Newydd Dda ! Happy New year!

Blwyddyn Newydd Dda! Nodyn i atgoffa –   10/1/22 Happy New Year! Return to school reminder – 10/1/22 Blwyddyn-Newydd-Dda-Happy-New-Year-3.1.22.pdf

Categories Uncategorised

Vacancy For a Parent Governor / Fwlch i riant lywodraethwr

Mae ganddom fwlch i riant lywodraethwr. Mae gan Michelle ffurflenni yn ei swyddfa os ydych eisiau enwebu eich hunain. We have a vacancy for a parent governor. There are forms available with Michelle if you would like to nominate yourself. Parent-Governors-2021.pdf

Cylchlythyr 1.12.21 / Newsletter 1.12.21

Cylchlythyr 1.12.21 Newsletter 1.12.21                 Cynddelw.December.newsletter.1.12.21.pdf Llanarmon.December.newsletter.1.12.21.pdf

Categories Uncategorised