TREFNIADAU NEWYDD / NEW ARRANGEMENTS

 TREFNIADAU NEWYDD AR GYFER CEFNOGI PLANT A PHOBL IFANC GYDAG ANGHENION ADDYSGOL ARBENNIG NEW ARRANGEMENTS FOR SUPPORTING CHILDREN AND YOUNG PEOPLE WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS AND DISABILITIES Llythyr-ir-rhieni-2021.pdf Letter-to-Parents-ALN-2021-1.pdf

Categories Uncategorised

Gwybodaeth / Information 6.9.21

  Gwybodaeth  –   Rhai dyddiadau ar gyfer eich dyddiadur     Dydd Llun   6/9/21  Information      – Some dates for your diary                 Monday   6/9/21 Gwybodaeth.Information.6.9.21.pdf

Categories Uncategorised

School contact tracing / olrhain cyswllt ysgolion

  Gwybodaeth gan y ALl  Newidiadau i olrhain cysylltiadau a hunanynysu   –             Dydd Gwener   3/9/21  Information from the LA   Changes to contact tracing and self-isolation  –                      Friday      3/9/21 School-contact-tracing-Letter-to-parents-and-guardians-September-2021-English.pdf School-contact-tracing-Letter-to-parents-and-guardians-September-2021-Welsh.pdf

Categories Uncategorised