DangerPoint/PentrePeryglun

Trip for years 3,4,5,6 to DangerPoint Thurs April 2024. Please see the letter which will be coming home today. https://dangerpoint.org.uk/

Bag2School

On Thursday 30th June Bag2school (https://bag2school.com/) will be visiting Ysgol Cynddelw. They are a fundraising scheme to raise funds using a resource EVERYONE has got in their wardrobe – unwanted clothes The school will receive a donation for every kg of unwanted items donated. Please look at the list of items that Bag2school collect (and … Read more

Pollution/Llygredd

Mae’r Cyngor Eco yn gofyn yn garedig i rieni beidio â gadael eu ceir yn rhedeg wrth gasglu eu plentyn ar ddiwedd y diwrnod ysgol. Mae mygdarthau o’r ceir yn llygru’r awyrgylch ac yn gwneud amseroedd codi’n annymunol. The Eco-council are kindly asking that parents don’t leave their cars running when picking up their child … Read more

Hyfforddiant Ar-lein yn rhad ac am ddim/Free Online Training

Annwyl bawb, Mae tîm Iechyd Cyhoeddus Prifysgol Betsi Cadwaladr yn falch iawn o gyhoeddi bod trwydded aml-ddefnyddiwr ar gyfer pedwar cwrs ar-lein gan Solihull Approach wedi cael eu prynu, a byddant yn cael eu lansio ar ddydd MercherEbrill 29ain. Golyga hyn, y bydd gan bob un aelod o drigolion sy’n byw yng Ngogledd Cymru y cyfle i ddefnyddio’r … Read more

Eco Council Litter Pick

Aeth y Cyngor Eco i godi sbwriel o amgylch y pentref gyda thîm tacluso Ceiriog. The eco-council took part in a litter pick around the village with the Ceiriog Tidy Team.

Dawns – Dinas Emrys

Roeddem yn lwcus i gymryd rhan mewn tair sesiwn ddawns lle roeddem yn darlunio stori Dinas Emrys mewn ffordd greadigol. We were lucky to take part in three dance sessions where we depicted the story of Dinas Emrys in a creative way.

Eisteddfod Cynddelw 2-3-20

Cawsom hwyl heddiw yn perfformio ein caneuon ar gyfer ein Heisteddfod ysgol. Bu’r disgyblion i gyd yn cymryd rhan a daeth disgyblion o Ysgol Llanarmon D.C. i farnu’r perfformiadau. Cyhoeddwyd enillwyr y gystadleuaeth gelf hefyd. We enjoyed performing our songs tday at our school Eisteddfod. All the pupils took part and pupils from Ysgol Llanarmon … Read more